ΠΡΟΦΙΛ

banner imagebanner image
Δικηγορικό Γραφείο-Θάσος
Ν.Γεωργαλής
Φ.Κασαπη
Το δικηγορικό μας γραφείο από τον Ν.Γεωργαλή και Φ.Κασαπη που εδρεύει στην Θάσο. Έκτοτε και μέχρι σήμερα παρέχει προς τους πελάτες του υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες, σε όλους σχεδόν τους τομείς του δικαίου με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο Εμπορικό, Πτωχευτικό και Φορολογικό δίκαιο καθώς και στο δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 
 
Η μακροχρόνια εμπειρία και άρτια επιστημονική μας κατάρτιση μας δίνει τη δυνατότητα της άριστης και αποτελεσματικής προάσπισης των συμφερόντων κάθε πελάτη μας. Εστιάζουμε στην άρτια προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων του πελάτη μας όχι μόνο στην αίθουσα των δικαστηρίων αλλά και εκτός, μέσω της προληπτικής ενημέρωσης τους. 
 
Οι τομείς μας:
  • Εμπορικό Δίκαιο
  • Ποινικό Δίκαιο
  • Φορολογικό Δίκαιο
  • Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
  • Αστικό
  • Αυτοκίνητα
  • Κατοχύρωση εμπορικών σημάτων