ΤΟΜΕΙΣ

banner imagebanner image
Δικηγορικό Γραφείο-Θάσος
Ν.Γεωργαλής
Φ.Κασαπη
Τομείς Δραστηριότητας
του Δικηγορικού Γραφείου
 
Το δικηγορικό γραφείο Ν.Γεωργαλής και Φ.Κασαπη ασχολείται και αναλαμβάνει υποθέσεις που άπτονται σε κάθε τομέα δικαίου με ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδίκευση στους τομείς του γενικού εμπορικού, πτωχευτικού, εξυγίανσης επιχειρήσεων και ποινικού δικαίου. Ειδικότερα το γραφείο μας ασχολείται: 
 
Εμπορικό Δίκαιο
 • Σύσταση και παρακολούθηση εταιρείας 
 • Εξυγίανση εταιρείας 
 • Πτωχεύσεις 
 • Προστασία δανειολήπτη
Ποινικό Δίκαιο
 • Αδικήματα που αφορούν την εμπορική δραστηριότητα 
 • Φορολογικά αδικήματα 
 • Γενικό ποινικό 
Φορολογικό
 • Οικονομική – φορολογική κάλυψη επιχείρησης 
 • Προσφυγές – ανακοπές – αιτήσεις αναστολής στα διοικητικά δικαστήρια 
 • Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Κατοχύρωση και προστασία κάθε είδους πνευματικού δικαιώματος και άυλου περιουσιακού στοιχείου 
 • Κατοχύρωση εμπορικών σημάτων 
Αστικό
 • Αγοραπωλησίες ακινήτων 
 • Μισθώσεις, εμπορικές ή κατοικιών 
 • Διαθήκες- κληρονομικά δικαιώματα 
 • Άσκηση και αντίκρουση κάθε είδους αγωγών 
 • Διαζύγια, διατροφές και σχέσεις γονέων – τέκνων 
Αυτοκίνητα
 • Άσκηση ή αντίκρουση αγωγών εκ τροχαίων ατυχημάτων